เลือกหน้า

ฉันเริ่มต้นด้วยการเอาเมล็ดออกจากพริกที่เลือกไว้ จำเป็นต้องใช้ถุงมือป้องกันผิวหนังที่อาจจะไหม้ จากการสัมผัสกับพริกเป็นเวลาหลายชั่วโมง!
กระจายเมล็ดลงไปในดินปลูกในแผงไข่ ซึ่งจะช่วยรักษาความชื้น

โดยปกติ 5-7 วันต่อมาต้นกล้าเล็กๆจะเริ่มปรากฏ

ต้นกล้าเหล่านี้ต้องได้รับการปกป้องด้วยตาข่าย เนื่องจากพวกมันนุ่ม และรสชาติอร่อย ซึ่งดึงดูดแมลงศัตรูพืช และหนอนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพืชที่ไม่ใช่พืชพื้นเมือง
4-6 สัปดาห์ต่อมา ต้นกล้าเหล่านี้จะถูกแยกออก และปลูกในดินถุงเล็กๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมของดินปลูก, ปุ๋ย, คลุมด้วยข้าวเปลือก, กากมะพร้าวบด และดินผสมขี้เถ้า

4-6 สัปดาห์ต่อมา สามารถนำต้นกล้าเหล่านี้ไปรับแสงแดดยามเช้า และสภาพกลางแจ้งได้อย่างช้าๆ
หลังจากหนึ่งสัปดาห์ของ ‘ระยะลำต้นกำลังแข็งแรง’ พืชจะถูกย้ายไปยังแปลงปลูกถาวร ไม่ว่าจะในกระถางขนาดใหญ่ หรือกระบะปลูกต้นไม้ยกสูง
3 เดือนต่อมา ต้นพริกของคุณก็จะออกดอกออกผลสวยงาม
พริกสกอตช์บอนเนต และพริกฮาเบเนโรสามารถให้ผลผลิตได้ดีถึงสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม ในช่วงฤดูปลูกประมาณ 4 เดือนภายในรอบปี